WR-pohjusteen työohje

Osmo Color WR Aqua on väritön, vesiohenteinen puunsuoja-aine puupinnoille ulkona. Pohjustuskäsittely parantaa puutavaran lahonkestoa ja ehkäisee sinistymistä ja hometta. Puunsuoja on kuivuttuaan hajutonta.

TUOTE
4008 Väritön

KÄYTTÖKOHTEET
Tuote soveltuu käytettäväksi ulkona maanpinnan yläpuolella olevien puurakenteiden ja -pintojen suojaamiseen: ulkovuorilaudoituksiin, ikkunanpuitteisiin, oviin, aitoihin, säleikköihin ja ulkokalusteisiin yms.
Käyttörajoitukset: Älä käytä tuotetta puupinnoille, jotka ovat suoraan kosketuksissa elintarvikkeiden tai eläinten rehun kanssa, tai suorassa maa- tai vesikosketuksessa. Tuotetta ei voi käyttää asuintiloissa tai asuttavissa tiloissa eikä vesistöjen välittömässä läheisyydessä.

TEHOAINEET
0,75 % 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (7,5 g/kg)
0,24 % propikonatsoli (2,4 g/kg).

ESIVALMISTELU
Varmista, että käsiteltävä puu on puhdasta ja kuivaa. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 10 °C. Puhdista vanhat käsittelemättömät puupinnat ja/tai poista vanhat maali- yms. pinnat.

LEVITYS
Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä tuotetta runsaasti puun pinnalle Osmo-siveltimellä tai muulla hyvälaatuisella keinokuitusiveltimellä. Käsittele puut kaikilta sivuilta mikäli mahdollista.
Puun voi myös kastaa tai pinnat voi ruiskuttaa tarkoitukseen sopivissa suljetuissa yksiköissä.
Sopiva työstölämpötila on 10–30 °C (puu ja tuote).

LEVITYSMÄÄRÄ
180–220 ml/m2

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla välittömästi työskentelyn jälkeen.

KUIVUMINEN
Anna kuivua vähintään 24 tuntia 20 °C lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 65 %. Alhaisempi lämpötila ja/tai korkeampi ilmankosteus pidentävät tarvittavaa kuivumisaikaa.

VARASTOINTI
Säilyy vähintään 2 vuotta kuivassa ja lämpimässä tilassa astia hyvin suljettuna. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C lämpötilassa.

PAKKAUSKOOT
0,75 litraa; 2,5 litraa sekä tilauksesta 25 litraa

RIITTÄVYYS
1 litra riittää n. 5 m2 kertakäsittelyyn sileää pintaa.
Sahatulla, jyrsityllä, kuluneella tai vanhalla pinnalla aineen kulutus voi olla suurempaa.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Älä päästä tuotetta veteen, maahan tai viemäriin. Toimita aineen jäämät vaarallisten aineiden keräyspisteeseen. Tyhjän metalliastian voi kierrättää.

HUOMAA
WR Aqua -puunsuojapohjuste ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään puupintojen suojaamiseen ulkona. Jotta puulle saadaan kestävä ja pitkäaikainen suoja, on puupinnat viimeisteltävä tarkoitukseen sopivalla Osmo Color -ulkoöljyllä käyttöohjeen mukaan viimeisintään 6 viikon kuluttua pohjustamisesta. Muussa tapauksessa pohjustus on tehtävä uudestaan.
Suosittelemme kuumasinkittyjen, ruostumattomien kiinnikkeiden käyttöä.
Teollisuus- ja ammattikäytössä: Varastoi vastakäsitelty puutavara kovan läpäisemättömän alustan päällä, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai veteen. Kerää mahdolliset valumat uudelleenkäyttöä tai asianmukaisesta hävittämistä varten.

HUOMAUTUS BIOSIDEISTÄ
Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina valmistetiedot ja etiketti ennen käyttöä.

KÄYTTÖVALMIS NESTEMÄINEN KYLLÄSTE
Varoitus: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

TURVALLISUUSOHJEET
Tuotteen turvallisuusohjeet löydät etiketistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.