Sivuston käyttöehdot

Tämän Sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Sarbon Woodwise Oy. Sivuston pääasiallinen tarkoitus on opastaa, jakaa tietoa, ideoita ja vinkkejä koskien Osmo Color-tuotteita ja niiden käyttöä. Voidakseen käyttää kyseistä Sivustoa, on käyttäjän hyväksyttävä Sivuston käyttöehdot. 

Sivusto käyttää Googlen MAPS API(s) -palveluita ja sivuston käyttäjä hyväksyy sivustoa käyttämällä Googlen käyttöehdot.

Tekijänoikeudet 

Sivustolla esitettyjen aineistojen ja ohjelmien tekijänoikeudet omistaa Sarbon Woodwise Oy, Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG tai muu Sarbon Woodwise Oy:n yhteistyökumppani. Sarbon Woodwise Oy myöntää Sivuston käyttäjälle luvan käyttää Osmo Color -sivustoa vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Kaikki sisällön muuttaminen ja muokkaaminen, kopioiminen, esittäminen, jakaminen tai myyminen on kiellettyä. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta poistaa tai muuttaa tekijänoikeusmerkintöjä, eikä myöntää sisältöön tai sen käyttöön liittyviä käyttöoikeuksia.

Tavaramerkit

Sivustolla esitetyt logot ja tavaramerkit ovat Sarbon Woodwise Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Näiden käyttö ilman erillistä suostumusta Sarbon Woodwise Oy:ltä on kiellettyä.

Immateriaalioikeudet

Sarbon Woodwise Oy:n omistamat www-sivut on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Kaikki sisältö; rakenne, nimet, tavaramerkit, kuvat, tekstit, äänet ja ohjelmat kuuluvat Sarbon Woodwise Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai ei. 

Sarbon Woodwise Oy varaa omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut oikeudet Sivustolla oleviin sisältöihin, kuten kuviin, ääniin, videoihin, animaatioihin, piirroksiin, laskelmiin, työohjeisiin, ja muihin asiakirjoihin. Sivuilla olevan sisällön käyttäminen muuhun kuin yksityiskäyttöön edellyttää kirjallista suostumusta Sarbon Woodwise Oy:ltä. Kaikki sisällön käyttöön myönnetyt ja liittyvät käyttöoikeudet päättyvät viimeistään kahden vuoden kuluttua oikeuksien myöntämisestä.

Osmo Color -sivujen oikeudet

Sarbon Woodwise Oy:llä on oikeus muuttaa Sivuston käyttöehtoja, sisältöä ja palveluita, poistaa sisältöä ja palveluita tai rajoittaa sisällön käyttöä tai tehdä tekniikkaan ja käyttöön liittyviä muutoksia ilman, että sille syntyy asiassa minkäänlaisia velvoitteita. 

Käyttäjä hyväksyy Sarbon Woodwise Oy:n oikeuden tehdä muutoksia, ja käyttäjän vastuulla on käyttöehtojen säännöllinen tarkistaminen. Jos käyttäjä jatkaa Sivuston käyttöä, hyväksyy hän niihin tehdyt muutokset.

Vastuurajoitus

Tämän Sivuston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Sivustolla oleva aineisto; tiedot, ohjeet, ohjelmat ja toiminnot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat. Sarbon Woodwise Oy ei takaa, että Sivustolla olevassa materiaalissa ja tiedoissa ei olisi virheitä tai puutteita. Sarbon Woodwise Oy ei myöskään aktiivisesti tarkista Sivustolle linkitettyjen sivujen sisältöä, eikä siten vastaa niiden oikeellisuudesta tai toimivuudesta.

Sarbon Woodwise Oy ei vastaa Sivuston tai sen sisältämien ohjelmien ja palveluiden häiriöistä tai keskeytyksistä. Sarbon Woodwise Oy ei vastaa millään tavalla suorista, epäsuorista tai välillisistä kustannuksista, eikä menetetyistä ansioista tai voitoista, jotka liittyvät sivuston käyttöön, sisältöön, toimintahäiriöihin, saatavuuteen tai sen viiveisiin.

Sarbon Woodwise Oy ei ole vastuussa käyttäjän tavasta käyttää Sivustoa tai sen sisältöä. Sarbon Woodwise Oy ei ole myöskään vastuussa käyttäjän kolmannelle osapuolelle kuuluvien oikeuksien rikkomisesta.

Käyttäjän tarjoama palaute ja sisältö

Sarbon Woodwise kehittää mielellään palveluitaan ja sivustoaan käyttäjiltä saatavien palautteiden ja edotusten mukaan. Käyttäjä hyväksyy sen, että Sarbon Woodwise saa täydet käyttöoikeudet palautteisiin ja ehdotuksiin ilman korvausvelvoitetta.

Yhteydenotot:

info@osmocolor.com